Bloczki betonowe

Bloczki betonowe to drobnowymiarowe materiały budowlane, które stanowią podwaliny każdej konstrukcji budowlanej w dzisiejszych czasach. Mimo, że są to najmniejsze jej części składowe, to jednak nie można sobie wyobrazić budowli pozbawionej tych małych bohaterów. Bloczki betonowe są tym dla budowli, czym opony dla samochodu, by użyć najprostszego porównania. Opony są niby niepozorne, a jednak to od nich zależy bezpieczeństwo w drodze, na nich też utrzymuje się ciężar całego samochodu. Betonowe bloczki, podobnie zresztą jak chociażby cegły, czy pustaki, używane są jednak nie do samochodu, lecz do murowania konstrukcyjnych ścian, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych, oraz ścian działowych, a także fundamentów. Mają one, rzecz jasna, kształt prostopadłościanu, są w dodatku pełne, co znaczy, że brakuje im przelotowych otworów. Tak jak inne materiały budowlane, tak samo i bloczki posiadają określoną wytrzymałość i trwałość, przypisaną do konkretnej klasy. Te podstawowe materiały budowlane są niezwykle ważne, przy każdej konstrukcji.

bloczki betonowe, na rybach

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s